η ομαδα μασ μεγαλωNEIΗ θέση επίσημου συνεργάτη έχει πλέον κλείσει για το Νομό Λάρισας και παραμένει ανοικτή μόνον για το Νομό Μαγνησίας.

Το μεσιτικό γραφείο myAgent είναι ένα νέο μεσιτικό γραφείο το οποίο ιδρύθηκε πριν περίπου ένα χρόνο.

Η ομάδα του μεσιτικού γραφείου myAgent απαρτίζεται από ανθρώπους με σημαντική εμπειρία στον τομέα των ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η επιχείρηση πλέον έχει αποκτήσει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο αναπτύσσεται καθημερινά. Λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης της επιχείρησης, τόσο στην πόλη του Βόλου όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει πλέον δημιουργηθεί μία νέα θέση την οποία περιγράφουμε παρακάτω.


Έμπειρος κτηματομεσίτης

Όπως δηλώνει και ο παραπάνω τίτλος η θέση αναφέρεται σε άτομο το οποίο έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα μεσιτείας ακινήτων.

Ο επιλεγμένος ενδιαφερόμενος θα διαχειρίζεται ακίνητα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προώθησης και θα εκπροσωπεί αγοραστές (από την Ελλάδα ή το εξωτερικό) οι οποίοι ενδιαφέρονται για ακίνητα μεγάλης αξίας.

Οι πιο σημαντικές επαγγελματικές υποχρεώσεις του επιλεγμένου ενδιαφερόμενου θα είναι οι παρακάτω:
1. Θα πρέπει σε καθημερινή βάση να διενεργεί έρευνα εύρεσης ακινήτων ή ενδεχόμενων αγοραστών ή να καταχωρεί νέα ακίνητα σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης της επιχείρησης.
2. Θα πρέπει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή προώθηση των ακινήτων που θα διαχειρίζεται (συμβαδίζοντας πάντα με τις οδηγίες και την καθοδήγηση της διοίκησης της επιχείρησης).
3. Θα πρέπει να διενεργεί υποδείξεις ακινήτων και να ενημερώνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενδιαφερόμενους με γραπτές αναφορές.
4. Θα πρέπει να καταχωρεί κάθε ενέργεια σχετικά με τα ακίνητα τα οποία θα διαχειρίζεται σε ειδικό λογισμικό της επιχείρησης.
5. Θα πρέπει να καταχωρεί το καθημερινό του ημερολόγιο σε ειδικό λογισμικό της επιχείρησης.
6. Θα πρέπει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει τους μηνιαίους, τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους της επιχείρησης.
7. Θα πρέπει να παρευρίσκεται στις υποχρεωτικές μηνιαίες συναντήσεις με τη διοίκησητης επιχείρησης.
8. Θα πρέπει να λάβει πλήρη επιμόρφωση και εκπαίδευση η οποία θα παρασχεθεί από την επιχείρηση.
9. Θα πρέπει να εκπροσωπεί την επιχείρηση σε διάφορες εκδηλώσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) με απόλυτο επαγγελματισμό, επαγγελματική εμφάνιση και υπό την καθοδήγηση της διοίκησης της επιχείρησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Πιστοποιημένες γνώσεις σχετικά με τα ακίνητα (αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ο οποίος να αποδεικνύει τις γνώσεις του σχετικά με τα ακίνητα). Θα δοθεί προτεραιότητα σε κατόχους τίτλων ΑΕΙ.
2. Άψογη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά). Θα δοθεί προτεραιότητα σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι γνωρίζουν επιπλέον ξένες γλώσσες.
3. Άψογη χρήση του microsoft office.
4. Άψογη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον windows.
5. Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα μεσιτείας ακινήτων για τουλάχιστον 2 έτη. Θα δοθεί προτεραιότητα σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
6. Διάθεση για εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή.
7. Δυνατότητα χρήσης αυτοκινήτου για τις απαραίτητες μετακινήσεις.
8. Πέρα από τα παραπάνω κρίνεται βασική προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να έχει τη διάθεση για συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα, να φροντίζει για την επαγγελματική εμφάνιση του και να ενεργεί πάντα με απόλυτο επαγγελματισμό, οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και ευγένεια.

Το μεσιτικό γραφείο myAgent θα προσφέρει στον κατάλληλο ενδιαφερόμενο τα παρακάτω:
1. Φορητό υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο διαμορφωμένα κατάλληλα για τις εργασίες που απαιτούνται.
2. Απόλυτη ελευθερία επιλογής ωραρίου εργασίας.
3. Ελευθερία επιλογής θέσης εργασίας είτε στο χώρο του γραφείου είτε εκτός αυτού.
4. Πλήρη χρήση όλων των χωρών και του εξοπλισμού του γραφείου όπου εδρεύει η επιχείρηση.
5. Σημαντική προοπτική εξέλιξης.

Σημαντικές διευκρινίσεις:
- Η παραπάνω θέση εργασίας απευθύνεται μόνον σε ανθρώπους με προηγούμενη εμπειρία στον τομέα μεσιτείας ακινήτων.
- O επιλεγμένος ενδιαφερόμενος θα ασχολείται κυρίως με ακίνητα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προώθησης και τα οποία είναι πολύ μεγάλης αξίας.
- Ο κατάλληλος ενδιαφερόμενος δεν θα είναι υπάλληλος της επιχείρησης αλλά θα αποκτήσει τη θέση επίσημου συνεργάτη.
- Ο επιλεγμένος ενδιαφερόμενος δεν θα έχει μόνιμη σταθερή αμοιβή αλλά η πληρωμή του θα γίνεται με ποσοστό από τα κέρδη της επιχείρησης (το οποίο θα εξαρτηθεί από το προφίλ του ενδιαφερόμενου).
- Ο επιλεγμένος ενδιαφερόμενος δεν θα έχει την υποχρέωση οποιασδήποτε οικονομικής εισφοράς στην επιχείρηση. Τα μόνα έξοδα που θα πρέπει να καλύψει ο ίδιος θα είναι τα έξοδα μετακίνησης του προκειμένου να καλύψει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.


Δεν επιτρέπεται κατάθεση βιογραφικών στην έδρα της επιχείρησης ούτε στα στοιχεία επικοινωνίας που φαίνονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους και συνοδευτική επιστολή μόνον ηλεκτρονικά (e-mail) σε μορφή Pdf στο τμήμα προσωπικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vgoula.tpm@gmail.com

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.